לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

נוהל הנחות

נהלים ועדת הנחות

מספר נפשות

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

2

גבוהה מ-5000

0

4700-5000

20

4400-4700

40

4100-4400

60

נמוכה מ-4100

80

3

גבוהה מ-3700

0

3400-3700

20

3100-3400

40

2800-3100

60

נמוכה מ-2800

80

4

גבוהה מ-3000

0

2700-3000

20

2400-2700

40

2100-2400

60

נמוכה מ-2100

80

5

גבוהה מ-2700

0

2400-2700

20

2100-2400

40

1800-2100

60

נמוכה מ-1800

80

6

גבוהה מ-2500

0

2200-2500

20

1900-2200

40

1600-1900

60

נמוכה מ-1600

80

7

גבוהה מ-2350

0

2050-2350

20

1750-2050

40

1450-1750

60

נמוכה מ-1450

80

כל הסכומים הם ברוטו

הערות
משפחה יחידנית יתווסף בן משפחה "וירטואלי" לחישוב כלומר אם יש הורה וילד תחולק הכנסת ההורה ל- 3 לצורך חישוב ההכנסה לנפש.
הנחה מקסימלית בקאנטרי על בסיס מבחן הכנסה תגיע עד ל - 20% בנוסף להנחות הרגילות
ככלל אין הנחות לצהרונים, לועדת ההנחות סמכות לתת הנחה של עד 20% במקרים חריגים.
ההנחה היא לחוג אחד לילד/הורה. צהרון ומנוי קאנטרי לא נכללים בספירת החוגים.
ניתן לתת הנחות גם על מנוי קיץ/חורף
כל ההנחות תקפות לשנת פעילות/מנוי אחת

בקשה לועדת הנחות
טופס בקשה עם פרטי המבקש, הילדים והחוגים המבוקשים לחצו כאן להורדת הטופס
דפי בנק של 3 חודשים אחרונים
תלושי שכר של שני ההורים 3 חודשים אחרונים
הסכם גירושין (במידה ורלוונטי)
דוח תשלומים מביטוח לאומי.
המלצה מהרווחה (אם רלוונטי)
חשבון ארנונה אחרון (אם רלוונטי)
כל מסמך אחר שימצא המבקש לנכון

הנחות מיוחדות ללא תלות במבחן הכנסה
ילד שלישי בצהרון זכאי להנחה של 20%
משפחה שבה ילד עד גיל 18 עם 100% נכות או בוגר עם 50% ומעלה,
זכאית להנחה של 50% למנוי אישי או 30% במנוי משפחתי.
ילד ממשפחה שזכאית להנחה של 50% ומעלה בארנונה יקבל הנחה של 20% במחיר מנוי
או חוג ללא תלות במבחן הכנסה.
לועדת ההנחות סמכות לאשר הנחה גם במקרים בו אחוז הנכות נמוך יותר אם התרשמה
שיש לכך הצדקה
 
הנחות בקייטנות
אח שני בקייטנה – 10% הנחה (על הקייטנה הזולה מביניהן).
אח שלישי בקייטנה – 5% הנחה (על הזולה מביניהן).
לקבלת ההנחה נא להתקשר למשרדי המתנ"ס
*אין הנחות על קייטנות מסובסדות משרד החינוך (בתי הספר של הקייץ וכו`) 
  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים