לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

קישורים

היישוב נושא את שמם של "יאיר" – אברהם שטרן, מפקד מחתרת הלח"י – לוחמי חירות ישראל, שנלחמה בבריטים בזמן שלטון המנדט בארץ ישראל ונרצח על ידם, ושל חבר הכנסת יגאל כהן, שפעל רבות להרחבת ההתיישובת בארץ.
 
חזות היישוב מתאפיינת בבתים צמודי קרקע, תכנון השטחים הציבוריים, בשמירה על קווי אופק וטופוגרפיה מקומית. איכות החיים הסביבתית מתבטאת בהטמנת התשתיות מתחת לפני הקרקע (בכוכב יאיר), ברחובות הולנדיים, מערכות תקשורת מתקדמות, מבני ציבור נאים, שטחי נטיעות וגינון רבים, חורש טבעי ונוף מקסים.
 

אתר המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

הספרייה הציבורית בכוכב יאיר מציעה מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי.
בספריה תמצאו גישה פתוחה למידע, פתיחת הזדמנויות לפיתוח והעשרה עצמית שיהוו דרבון ועידוד קריאה לילדים ולהוריהם, תמיכה חינוכית והתאמה לצרכי בית הספר ופיתוח לומדים עצמאיים. הצעות לבילוי פנאי.
 

http://kohavyair.library.org.il/

  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים