לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

תקנון ונהלים

נהלים ועדת הנחות

מספר נפשות

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

הכנסה לנפש

% הנחה

2

גבוהה מ

5000

0

4700-5000

20

4400-4700

40

4100-4400

60

נמוכה מ

4100

80

3

גבוהה מ

3700

0

3400-3700

20

3100-3400

40

2800-3100

60

נמוכה מ

2800

80

4

גבוהה מ

3000

0

2700-3000

20

2400-2700

40

2100-2400

60

נמוכה מ

2100

80

5

גבוהה מ

2700

0

2400-2700

20

2100-2400

40

1800-2100

60

נמוכה מ

1800

80

6

גבוהה מ

2500

0

2200-2500

20

1900-2200

40

1600-1900

60

נמוכה מ

1600

80

7

גבוהה מ

2350

0

2050-2350

20

1750-2050

40

1450-1750

60

נמוכה מ

1450

80

כל הסכומים הם ברוטו


  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים