לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

נגישות מתחמי מתנ"ס לב המקום

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998, אשר מכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, ולאפשר השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובעצמאות מקסימלית.

מתנ"ס לב המקום, הפועל תחת העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר (ע"ר), מייחס חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל לקוחותיו ובתוך כך פועל ומקדם את נושא הנגישות.

אנו במתנ"ס לב המקום פועלים להנגשת כלל אולמות הפעילות של המתנ"ס ברחבי הישוב תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו על מנת לאפשר הגעה נוחה ושוויונית לכלל האנשים. חשוב לנו לתת את השירות המקצועי והטוב ביותר לכלל לקוחותינו. לשם כך, אנו פועלים לביצוע התאמות אשר יאפשרו גם ללקוחות עם מוגבלות נגישות, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות החיים ולאפשר את פעילותם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

הסדרי נגישות פיזיים למשרדי מתנ"ס לב המקום הממוקמים בדרך המרכז 3 כוכב יאיר:

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך למבנה
דרכי גישה – קיים שביל מחניית הנכים אל המתנ"ס
כניסות – קיימת כניסה מונגשת למשרדי המתנ"ס
אזורי המתנה – קיים אזור המתנה נגיש בכניסה ללובי
דלפקי השירות בתהליך הנגשה
שירותי נכים – קיימים שירותי נכים בקומת הכניסה
עזרים טכנולוגיים למוגבלויות שמיעה – בתהליך הנגשה
מעליות – אין צורך, מפלס אחד
דרכי התקשרות חלופיות לטלפון - ניתן ליצור קשר בפקס 09-7494539, בווטסאפ 054-8842473 או במייל info@levhamakom.co.il. בנוסף ניתן ליצור קשר דרך אתר לב המקום.

הסדרי נגישות פיזיים לאולמות המתנ"ס במרכז כוכב יאיר:

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בחניית המרכז
דרכי גישה – קיימת דרך גישה מחניית המרכז אל כל אולמות המתנ"ס במתחם
כניסות – קיימת כניסה מונגשת לכל אולמות המתנ"ס במרכז
לא קיימים שירותים במתחמי הפעילות של המתנ"ס במרכז.

הסדרי נגישות פיזיים לאולמות הספורט בישוב:

אולם כוכב יאיר - דרך המרכז 3 כוכב יאיר

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך לאולם
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל האולם המרכזי ואל כל אולמות הספח במתחם
כניסות – קיימת כניסה מונגשת לכל האולמות
קיימים שירותי נכים באולם
 
אולם צור יגאל - שדרות הדקלים 3 צור יגאל

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך לאולם
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל האולם המרכזי ואל כל אולמות הספח במתחם
כניסות – קיימת כניסה מונגשת לכל האולמות
קיימים שירותי נכים באולם

אולם ג`ודו צור יגאל - שדרות הדקלים 1 צור יגאל


חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך לאולם
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל האולם
כניסות – קיימת כניסה מונגשת לאולם
קיימים שירותי נכים באולם


הסדרי נגישות פיזיים למרכז התקשורת והמולטימדיה, בשדרות הדקלים צור יגאל:

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך למרכז התקשורת
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל מרכז התקשורת
כניסות – קיימת כניסה מונגשת
שירותים קיימים בתחנת מד"א / משטרה במתחם


הסדרי נגישות פיזיים למועדוני הגימלאים בישוב:

מועדון גימלאים גדול, דרך המרכז 5 כוכב יאיר

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך למועדון
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל המועדון
כניסות – קיימת כניסה מונגשת למועדון
קיימים שירותי נכים במועדון

מועדון גימלאים קטן, שדרות הדקלים צור יגאל

חניות נכים – קיימות חניות המיועדות לנכים בסמוך למועדון
דרכי גישה – קיימת דרך גישה אל המועדון
כניסות – קיימת כניסה מונגשת למועדון

  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים