לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

נגישות מתחם הקאנטרי

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998, אשר מכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, ולאפשר השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובעצמאות מקסימלית.

קאנטרי לב המקום, הפועל תחת העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר (ע"ר), מייחס חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל לקוחותיו ובתוך כך פועל ומקדם את נושא הנגישות.

אנו בקאנטרי לב המקום פועלים להנגשת המתחם תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו על מנת לאפשר הגעה נוחה ושוויונית לכלל האנשים. חשוב לנו לתת את השירות המקצועי והטוב ביותר לכלל לקוחותינו. לשם כך, אנו פועלים לביצוע התאמות אשר יאפשרו גם ללקוחות עם מוגבלות נגישות, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות החיים ולאפשר את פעילותם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

הסדרי נגישות פיזיים לקאנטרי לב המקום ולכל חדרי הפעילות הממוקמים בדרך המרכז 3 כוכב יאיר:

הכניסה נגישה לבעלי עגלות, כסאות גלגלים וקלנועיות.
הותקנו מאחזי יד בכול גרמי המדרגות.
ישנם שילוטי הכוונה.
במחתם קיימים תאי שירותים ומקלחות לנכים.
ישנו מעלון להורדת והעלאת נכים לבריכה המקורה.
קיים כיסא גלגלים מיוחד המיועד לכניסה למים בבריכת הגלים.
נרכשה לולאת השראה למשרד.
בכניסה לחדר הכושר מעבר מונגש מיוחד לכסא גלגלים.
ישנן חניות נכים
  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים