לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

קייטנות

כבכל שנה יוצא משרד החינוך בתוכנית "בית ספר של החגים". בגני ילדים ובתי ספר.
התכנית נועדה לתת מענה לכם ההורים העובדים בשעה שילדיכם בחופשה ממוסדות החינוך.

התכנית מיועדת לילדי הגנים וכיתות א-ג ותופעל במשך חמישה ימים בין התאריכים 10-14.12.23.

בבתי הספר הפעילות תתקיים בין השעות 08:00-13:00
בגני הילדים הפעילות תתקיים בין השעות 7:30-13:00
ילדי הצהרונים ממשיכים לצהרון עד השעה 16:30.

ההרשמה הינה על תנאי ואין ברישום משום התחייבות של המתנ"ס לקיים את התוכנית לכלל הנרשמים וזאת לאור הקושי בגיוס כ"א וכמות נרשמים להפעלת התכנית במלואה.

>>>> הורי ילדי הצהרונים שימו לב
כחלק מהתחשבנות בגין הימים בהם הצהרונים לא פעלו, תחויבו על הקייטנה. אך עם זאת, תשלום חודש דצמבר השוטף יקטן ב-150 ₪ שאר הזכות תוחזר בהמשך השנה.
עליכם להירשם לקייטנת הבוקר.
  

  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים