לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

בקשת תמיכה

הורה יחידני רשאי להגיש בקשת תמיכה לתשלום לצהרון באתר זרוע העבודה של משרד הכלכלה

לעיון במבחני התמיכה לחצו כאן
יש למלא את "נספח 6" ולהחתים את מנהל המרכז הקהילתי לב המקום על הטופס המלא.
את מספר הצהרון ופרטי המפעיל הנדרשים בטופס ניתן למצוא בטבלה המצורפת

לחצו כאן להורדת נספח 6
לחצו כאן לפתיחת הטבלה עם פרטי הצהרונים בכוכב יאיר - צור יגאל

את הבקשה ניתן להגיש כאשר הטופס המלא והחתום נמצא ברשותכם
להגשת הבקשה באתר זרוע העבודה לחצו כאן

שימו לב -
בכדי לקבל סבסוד מתחילת שנה או מחודש כניסת הילד למסגרת (המאוחר מביניהם) על בקשת הסבסוד להתקבל במוקד עד לתאריך 31/03/22.
בקשת סבסוד אשר תתקבל החל מיום 01/04/22 הזכאות תהיה החל מהחודש שקדם לקבלת בקשת הסבסוד במוקד.


ניתן לפנות למוקד הדרגות במספר 2969* שלוחה 2 בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00


  • לב המקום
  • כוכב יאיר צור יגאל
  • החברה למתנסים